Viet Nam Tours: ການເດີນທາງ ລາວ - ຫວຽດນາມ ເມສາ (From Laos to Vietnam)
Now day :

- Hotline: +85 620 225 - 45 777

[giaban]ລາຄາຕັ້ງແຕ່1.000.000 LAK [/giaban]
[tomtat]
ລາຄາຕັ້ງແຕ່1.000.000 LAK |Land tour:  ຕິດຕໍ່ເລົາ
ຫມາຍຄວາມວ່າ: ລົດໃຫຍ່ 
ເວລາ: 3 ມື້ 2 ຄືນ
ນອນ: ໂຮງແຮມ 3*
ເວລາ: ຕາມການເດີນທາງແຕ່ລະຄັ້ງ
ເລີ່ມຕົ້ນທີ່: Laksao
ດຕໍ່ເລົາ: (+85) 62022545777
[/tomtat]
 [mota]
Viet Nam Tours: ການເດີນທາງ ລາວ - ຫວຽດນາມ ເມສາ (From Laos to Vietnam)

ເມສາ , ພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ເປີດການຢ້ຽມຢາມວຽດນາມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: Viet Nam Tours: ຫວຽດນາມ - ຫວຽດນາມ - ທ່ອງທ່ຽວລາວ


1. Tour Da Nang - Hoi An: ທ່ອງທ່ຽວ ເມືອງ ຮອຍອັນ- ດານັ່ງ ສະຖານທີ່ໆໜ້າດຶງດູດໃຈ  05 ວັນ  04 ຄືນ
ພັກຢູ່ມາດຕະຖານ 3 ດາວ 3 *

ການຂົນສົ່ງລົດ

ລາຄາ2.100.000LAK/
ວັນຍ່າງທາງ05 ວັນ  04 ຄືນ

ອອກເດີນທາງ: Laos-ລາວ
2. Tour Da Nang - Hoi An: ທ່ອງທ່ຽວ ເມືອງ ຮອຍອັນ- ດານັ່ງ ສະຖານທີ່ໆໜ້າດຶງດູດໃຈ  03 ວັນ  02 ຄືນ


ພັກຢູ່ມາດຕະຖານ 3 ດາວ 3 *

ການຂົນສົ່ງລົດ

ລາຄາ1.790.000LAK/
ວັນຍ່າງທາງ03 ວັນ  02 ຄືນ

ອອກເດີນທາງ: Laos-ລາວ
3. Ha Long bay-Yen Tu pagoda and Ba Vang pagoda: ທ່ອງທ່ຽວ ຮາລ່ອງ -ວັດອ່ຽນຕື່ - ວັດບ່າວາງ

ພັກຢູ່ມາດຕະຖານ 3 ດາວ 3 *

ການຂົນສົ່ງລົດ

ລາຄາ3.300.000LAK/
ວັນຍ່າງທາງ05 ວັນ  04 ຄືນ

ອອກເດີນທາງ: Laos-ລາວ
4. Ha Long bay and Ba Vang pagoda: ທ່ອງທ່ຽວ ຮາລ່ອງ -ວັດອ່ຽນຕື່ - ວັດບ່າວາງ

ພັກຢູ່ມາດຕະຖານ 3 ດາວ 3 *

ການຂົນສົ່ງລົດ

ລາຄາ1.800.000LAK/
ວັນຍ່າງທາງ03 ວັນ  02 ຄືນ

ອອກເດີນທາງ: Laos-ລາວ

5. Ha Long bay-Yen Tu Pagoda: ທ່ອງທ່ຽວ ຮາລ່ອງ -ວັດອ່ຽນຕື່

ພັກຢູ່ມາດຕະຖານ 3 ດາວ 3 *

ການຂົນສົ່ງລົດ

ລາຄາ1.900.000LAK/
ວັນຍ່າງທາງ05 ວັນ  04 ຄືນ

ອອກເດີນທາງ: Laos-ລາວ
6. Trang An-Ninh Bình: ທົວລາວ - ຫວຽດນາມ (ນິງບິງ) 3 ມື້ 2 ຄືນ


ພັກຢູ່ມາດຕະຖານ 3 ດາວ 3 *

ການຂົນສົ່ງລົດ

ລາຄາ1.200.000LAK
ວັນຍ່າງທາງ05 ວັນ  04 ຄືນ

ອອກເດີນທາງ: Laos-ລາວ
Viet Nam Tours: ການເດີນທາງ ລາວ - ຫວຽດນາມ ເມສາ  (From Laos to Vietnam 4/2018) 

Tour Hoi An-Da Nang: ຫາດ Da Nang ເມືອງ, ຮອຍອັນ ເມືອງບູຮານທີ່ສວຍງາມໃນຍາມລາຕີ,
ດານັງ ແມ່ນກາຍເປັນຈຸດຫມາຍປາຍທາງທ່ອງທ່ຽວທີ່ຫນ້າສົນໃຈຢູ່ຫວຽດນາມ. ທ່ານຈະປະຫລາດໃຈກັບສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຂອງເມືອງດານັງແລະບັນດາຕົວເມືອງທີ່ສວຍງາມ.ໃນທີ່ນີ້ມີຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງທໍາມະຊາດແລະປະຊາຊົນ. ຫາດຊາຍທີ່ສວຍງາມ, ທຸລະກິດເກົາຫຼີຢູ່ເທິງຂົວຂ້າມ, ສະຖາປັດຕະວັດໂບລານທີ່ປະທັບຕາຝຣັ່ງໃສ່ໃນພູເຂົາບານາ, ຮອຍອັນ ເປັນເມືອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ແມ່ນ້ຳທູໂບນ ເຄີຍເປັນທີຮູ້ຈັກໃນນາມຊື່ວ່າ: ຟາຍຟູ່ , ເຊິ່ງແຕ່ກ່ອນມີພໍ່ຄ້າມາຈາກປະເທດຢີ່ປຸ່ນ, ຈີນ, ໂປຕຸຍເກດ, ອີຕາລີ…ໃນສະວັດຕະວັດທີ່ 16-17. ເປັນສູນກາງການຄ້າທີ່ສຳຄັນໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ເຊິ່ງເປັນທ່າເຮືອທີ່ສຳຄັນຂອງເມືອງ. ບໍ່ໜ້າແປກໃຈທີ່ເມືອງຮອຍອັນທີ່ໄດ້ຈັດເຂົ້າເປັນເມືອງກາງຄືນທີ່ສວຍງາມຈັດຂື້ນອັນດັບທີ 20 ເປັນເມືອງທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ເປັນທີ່ດຶງດູດໃຈໃຫ້ແກ່ຄົນທົ່ວໂລກ. 
 Tour Da Nang - Hoi An: ທ່ອງທ່ຽວ ເມືອງ ຮອຍອັນ- ດານັ່ງ ສະຖານທີ່ໆໜ້າດຶງດູດໃຈ  03 ວັນ  02 ຄືນ
ດານັງ ແມ່ນກາຍເປັນຈຸດຫມາຍປາຍທາງທ່ອງທ່ຽວທີ່ຫນ້າສົນໃຈຢູ່ຫວຽດນາມ. ທ່ານຈະປະຫລາດໃຈກັບສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຂອງເມືອງດານັງແລະບັນດາຕົວເມືອງທີ່ສວຍງາມ. ໃນທີ່ນີ້ມີຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງທໍາມະຊາດແລະປະຊາຊົນ. ຫາດຊາຍທີ່ສວຍງາມທຸລະກິດເກົາຫຼີຢູ່ເທິງຂົວຂ້າມສະຖາປັດຕະວັດໂບລານທີ່ປະທັບຕາຝຣັ່ງໃສ່ໃນພູເຂົາບານາ,


ຮອຍອັນ ເປັນເມືອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ແມ່ນ້ຳທູໂບນ ເຄີຍເປັນທີຮູ້ຈັກໃນນາມຊື່ວ່າ: ຟາຍຟູ່ ເຊິ່ງແຕ່ກ່ອນມີພໍ່ຄ້າມາຈາກປະເທດຢີ່ປຸ່ນ, ຈີນ, ໂປຕຸຍເກດ, ອີຕາລີໃນສະວັດຕະວັດທີ່ 16-17. ເປັນສູນກາງການຄ້າທີ່ສຳຄັນໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ເຊິ່ງເປັນທ່າເຮືອທີ່ສຳຄັນຂອງເມືອງບໍ່ໜ້າແປກໃຈທີ່ເມືອງຮອຍອັນທີ່ໄດ້ຈັດເຂົ້າເປັນເມືອງກາງຄືນທີ່ສວຍງາມຈັດຂື້ນອັນດັບທີ 20 ເປັນເມືອງທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ເປັນທີ່ດຶງດູດໃຈໃຫ້ແກ່ຄົນທົ່ວໂລກ.


          ພວກເຮົາຈະນຳພາທ່ານໄປສູ່ສະຖານທີ່ມະຫັດສະຈັນທີ່ສຸດໃນໂລກ ນັ້ນແມ່ນ ຮາລອງ ບ່ອນທ່ອງທ່ຽວທີ່ສວຍງາມທາງທຳມະຊາດຂອງໂລກ.ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງຈະໄດ້ຮູ້ເຖິງການກຳເນີດພະພູດທະເຈົ້າ ແລະ ກ່ຽວກັບວັດ ຈຸກນຳອ່ຽນຕື່.

          ເວົ້າເຖິງຄວາມເປັນມາກ່ອນຈະກາຍເປັນພະພຸດທະເຈົ້າ, ສາດສະໜາ ແລະມີ 300ອົງ ທີ່ຮັບໃຊ້ພະພູດທະເຈົ້າ ຈັນຍັນຕົງ. ວັດ ບ່າວາງ-ກວາງນິງ ຍັງເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ເໝາະສົມແກ່ນັກເດີນທາງອີກດ້ວຍ.          ພວກເຮົາຈະນຳພາທ່ານໄປສູ່ສະຖານທີ່ມະຫັດສະຈັນທີ່ສຸດໃນໂລກ ນັ້ນແມ່ນ ຮາລອງ ບ່ອນທ່ອງທ່ຽວທີ່ສວຍງາມທາງທຳມະຊາດຂອງໂລກ.ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງຈະໄດ້ຮູ້ເຖິງການກຳເນີດພະພູດທະເຈົ້າ ແລະ ກ່ຽວກັບວັດ ຈຸກນຳອ່ຽນຕື່ເວົ້າເຖິງຄວາມເປັນມາກ່ອນຈະກາຍເປັນພະພຸດທະເຈົ້າ, ສາດສະໜາ ແລະມີ 300ອົງ ທີ່ຮັບໃຊ້ພະພູດທະເຈົ້າ ຈັນຍັນຕົງ. ວັດ ບ່າວາງ-ກວາງນິງ ຍັງເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ເໝາະສົມແກ່ນັກເດີນທາງອີກດ້ວຍ.

          ພວກເຮົາຈະນຳພາທ່ານໄປສູ່ສະຖານທີ່ມະຫັດສະຈັນທີ່ສຸດໃນໂລກ ນັ້ນແມ່ນ ຮາລອງ ບ່ອນທ່ອງທ່ຽວທີ່ສວຍງາມທາງທຳມະຊາດຂອງໂລກ.ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງຈະໄດ້ຮູ້ເຖິງການກຳເນີດພະພູດທະເຈົ້າ ແລະ ກ່ຽວກັບວັດ ຈຸກນຳອ່ຽນຕື່ ເວົ້າເຖິງຄວາມເປັນມາກ່ອນຈະກາຍເປັນພະພຸດທະເຈົ້າ, ສາດສະໜາ ແລະມີ 300ອົງ ທີ່ຮັບໃຊ້ພະພູດທະເຈົ້າ ຈັນຍັນຕົງ. ວັດ ບ່າວາງ-ກວາງນິງ ຍັງເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ເໝາະສົມແກ່ນັກເດີນທາງອີກດ້ວຍ.Viet Nam travel: Visit Trang An-Ninh Bình: ທົວລາວ - ຫວຽດນາມ (ນິງບິງ) 3 ມື້ 2 ຄືນ

ນິງບິງ ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກໄຕ້ຂອງຮາໂນຍຖ້າເດີນທາງໄປອີກປະມານ 90 KM ຈະຖືວ່າເປັນພາກເໜືອຂອຫວຽດນາມ.

      ຜືນແຜ່ນດິນນີ້ອຸດົມສົມບູນແລະເຕັມໄປດ້ວຍທຳມະຊາດທີ່ສວຍສົດງົດງາມອ້ອມຮອບພູປະກອບມີ 3 ຂົງເຂດຄື: ເຂດເນີນພູ,ເຂດພູດອຍ ແລະ ເຂດທົ່ງພຽງ ເຮັດໃຫ້ຂົງເຂດນີ້ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບທຳມະຊາດ ແລະ ຊຸ່ມຊື່ນໄປດ້ວຍອາກາດເຢັນສະບາຍແລະສົດຊື່ນ ແລ້ວກໍ່ຍັງມີ ສັດ ແລະ ພືດຫຼາກຫຼາຍສະນິດທີ່ບັນທືກໃຫ້ເປັນຕຳນານເລົ້າສືບຕໍ່ກັນມາ ຂອງຫວຽດນາມ ແລ້ວກໍ່ຍັງມີປ່າໄມ້ໃຫຍ່ອີກ 4 ແຫ່ງໃນນິງບິງເຊັ່ນ :

     ແຜ່ນດິນນິງບິງອ້ອມຮອບດ້ວຍພູເຂົາ,ຫີນປູນ ທີ່ເປັນກຳແພງອ້ອມເມືອງໄວ້ສະນັ້ນເມືອງນີ້ຈື່ງໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ່ງເປັນເມືອງຫຼວງຂອງຫວຽດນາມພາຍໄຕ້ການນຳພາຂອງ 3 ເຈົ້າລາສະວົງຄື : ດິງ , ເລ່ , ລີ .

ຈູດທ່ອງທ່ຽວ:
Laos , ທ່ອງທ່ຽວ , ທ່ອງທ່ຽວລາວ , ຫວຽດນາມ, Cao Bang,  Tours, ທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ, ພາສາລາວ, ພາສາລາວm, ພາສາລາວm ລາວ, ລາວ, 
ຖ້າທ່ານສົນທະນາກ່ຽວກັບການເດີນທາງໄປປະເທດລາວ, ຫວຽດນາມໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າທ່ານຈະຕອບ


[/mota]

BACK TO TOP