ຫວຽດນາມ - ຫວຽດນາມ - ທ່ອງທ່ຽວລາວ (From Laos to Viet Nam - Viet Nam Tours)
Now day :

- Hotline: +85 620 225 - 45 777

[giaban] ລາຄາ: 1.000.000 LAK [/giaban]
[tomtat]
ລາຄາ: ຕາມການເດີນທາງແຕ່ລະຄັ້ງ LAK|Land tour:  ຕິດຕໍ່ເລົາ
ຫມາຍຄວາມວ່າ: ລົດໃຫຍ່ 
ນອນ: ໂຮງແຮມ 3*
ເວລາ: ຕາມການເດີນທາງແຕ່ລະຄັ້ງ
ເລີ່ມຕົ້ນທີ່: Laksao
ດຕໍ່ເລົາ: (+85) 62022545777
[/tomtat]
[mota]
ຫວຽດນາມ - ຫວຽດນາມ - ທ່ອງທ່ຽວລາວ (From Laos to Viet Nam - Viet Nam Tours)

Viet Nam Tours: ຫວຽດນາມ - ຫວຽດນາມ - ທ່ອງທ່ຽວລາວ
ພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ເປີດການຢ້ຽມຢາມວຽດນາມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
Viet Nam Tours: ຫວຽດນາມ - ຫວຽດນາມ - ທ່ອງທ່ຽວລາວ
ພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ເປີດການຢ້ຽມຢາມວຽດນາມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:


1. Tour Da Nang - Hoi An: ທ່ອງທ່ຽວ ເມືອງ ຮອຍອັນ- ດານັ່ງ ສະຖານທີ່ໆໜ້າດຶງດູດໃຈ  05 ວັນ  04 ຄືນ
ພັກຢູ່ມາດຕະຖານ 3 ດາວ 3 *

ການຂົນສົ່ງລົດ

ລາຄາ1.900.000LAK/
ວັນຍ່າງທາງ: 05 ວັນ  04 ຄືນ

ອອກເດີນທາງ: Laos-ລາວ
2. Tour Da Nang - Hoi An: ທ່ອງທ່ຽວ ເມືອງ ຮອຍອັນ- ດານັ່ງ ສະຖານທີ່ໆໜ້າດຶງດູດໃຈ  03 ວັນ  02 ຄືນ


ພັກຢູ່ມາດຕະຖານ 3 ດາວ 3 *

ການຂົນສົ່ງລົດ

ລາຄາ1.500.000LAK/
ວັນຍ່າງທາງ03 ວັນ  02 ຄືນ

ອອກເດີນທາງ: Laos-ລາວ
3. Hue - Hoi An - Da Nang: ເມືອງ Hue ນະຄອນຫຼວງ, ຫາດ Da Nang ເມືອງ,  ຮອຍອັນ ເມືອງບູຮານທີ່ສວຍງາມໃນຍາມລາຕີ, 

ພັກຢູ່ມາດຕະຖານ 3 ດາວ 3 *

ການຂົນສົ່ງລົດ

ລາຄາ2.100.000LAK/
ວັນຍ່າງທາງ05 ວັນ  04 ຄືນ

ອອກເດີນທາງ: Laos-ລາວ
4. Ha Long bay-Yen Tu pagoda and Ba Vang pagoda: ທ່ອງທ່ຽວ ຮາລ່ອງ -ວັດອ່ຽນຕື່ - ວັດບ່າວາງ

ພັກຢູ່ມາດຕະຖານ 3 ດາວ 3 *

ການຂົນສົ່ງລົດ

ລາຄາ3.300.000LAK/
ວັນຍ່າງທາງ05 ວັນ  04 ຄືນ

ອອກເດີນທາງ: Laos-ລາວ
5. Ha Long bay and Ba Vang pagoda: ທ່ອງທ່ຽວ ຮາລ່ອງ -ວັດອ່ຽນຕື່ - ວັດບ່າວາງ

ພັກຢູ່ມາດຕະຖານ 3 ດາວ 3 *

ການຂົນສົ່ງລົດ

ລາຄາ1.800.000LAK/
ວັນຍ່າງທາງ03 ວັນ  02 ຄືນ

ອອກເດີນທາງ: Laos-ລາວ

6. Ha Long bay-Yen Tu Pagoda: ທ່ອງທ່ຽວ ຮາລ່ອງ -ວັດອ່ຽນຕື່

ພັກຢູ່ມາດຕະຖານ 3 ດາວ 3 *

ການຂົນສົ່ງລົດ

ລາຄາ1.900.000LAK/
ວັນຍ່າງທາງ05 ວັນ  04 ຄືນ

ອອກເດີນທາງ: Laos-ລາວ
Viet Nam Tours: ຫວຽດນາມ - ຫວຽດນາມ - ທ່ອງທ່ຽວລາວ (Tours From Laos to Vietnam)
ທ່ອງທ່ຽວ, ທ່ອງທ່ຽວລາວ, ຫວຽດນາມ,7. Trang An-Ninh Bình: ທົວລາວ - ຫວຽດນາມ (ນິງບິງ) 3 ມື້ 2 ຄືນ

ພັກຢູ່ມາດຕະຖານ 3 ດາວ 3 *

ການຂົນສົ່ງລົດ

ລາຄາ1.200.000LAK
ວັນຍ່າງທາງ05 ວັນ  04 ຄືນ

ອອກເດີນທາງ: Laos-ລາວ


8. ເດັ່ນຮຸງ-ຕ່າມດ໋າວ-ໄຕ່ທ໋ຽນ (ວັດ Hung Kings Template and TamDao) 

ພັກຢູ່ມາດຕະຖານ 3 ດາວ 3 *

ການຂົນສົ່ງລົດ

ລາຄາ: 1.700.000LAK
ວັນຍ່າງທາງ04 ວັນ  03 ຄືນ

ອອກເດີນທາງ: Laos-ລາວ


9. Visit temples in Hanoi-ປະເທດຫວຽດນາມການທ່ອງທ່ຽວວັດທີ່ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ 

ພັກຢູ່ມາດຕະຖານ 3 ດາວ 3 *

ການຂົນສົ່ງ: ລົດ

ລາຄາ: 2.150.000LAK
ວັນຍ່າງທາງ: 05 ວັນ  04 ຄືນ

ອອກເດີນທາງ: Laos-ລາວ10. Sapa ການທ່ອງທ່ຽວ ພູຟານຊີຟານເປັ ນພູທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນຫວຽດນາມສູງກ່ວາໝູ່ໃນ - ມຸງຂອງບ້ານ 

ພັກຢູ່ມາດຕະຖານ 3 ດາວ 3 *

ການຂົນສົ່ງ: ລົດ

ລາຄາ: 2.350.000LAK
ວັນຍ່າງທາງ: 05 ວັນ  04 ຄືນ

ອອກເດີນທາງ: Laos-ລາວ

11. Cat Ba island and Ha Noi: ລອຍນ້ໍາ, ປ່າທໍາມະຊາດ, ສໍາຫລວດຖ້ໍາ, ພິທີການວັດ

ພັກຢູ່ມາດຕະຖານ 3 ດາວ 3 *

ການຂົນສົ່ງ: ລົດ

ລາຄາ: 1.830.000LAK
ວັນຍ່າງທາງ: 03 ວັນ  02 ຄືນ

ອອກເດີນທາງ: Laos-ລາວ


12 . Hometown of Ho Chi Minh: ທ່ອງທ່ຽວ ບ້ານເກີດ ທ່ານ ໂຮ່ຈິມິນ ແລະ ສວນດອກຕະເວັນ - ພາກສະຫນາມຂອງດອກແດດ

ພັກຢູ່ມາດຕະຖານ 3 ດາວ 3 *

ການຂົນສົ່ງ: ລົດ

ລາຄາ: 7000000LAK
ວັນຍ່າງທາງ: 02 ວັນ  01 ຄືນ

ອອກເດີນທາງ: Laos-ລາວ


13 . Hometown of Ho Chi Minh: ບ້ານເກີດ ທ່ານ ໂຮ່ຈິມິນ ແລະ ພາກສະຫນາມຂອງດອກແດດ - ເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ຖະຫນົນດົງເລ - ສະຖານທີ່ລະນຶກເຖິງເດັກຍິງໄວຫນຸ່ມທີ່ຖືກເສຍສະລະ

ພັກຢູ່ມາດຕະຖານ 3 ດາວ 3 *

ການຂົນສົ່ງ: ລົດ

ລາຄາ: 1.390.000LAK
ວັນຍ່າງທາງ: 03 ວັນ  02 ຄືນ

ອອກເດີນທາງ: Laos-ລາວ

14 . Visit Gioc water fall- Viet Nam: ທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ່ຍ ບັກກ່ານ-ກາວບັງ -ປັກບໍ -ນ້ຳຕົກຕາດບ່ານຢົກ ສວຍງາມທີ່ສຸດໃນໂລກ

ພັກຢູ່ມາດຕະຖານ 3 ດາວ 3 *

ການຂົນສົ່ງ: ລົດ

ລາຄາ: 1.390.000LAK
ວັນຍ່າງທາງ: 03 ວັນ  02 ຄືນ

ອອກເດີນທາງ: Laos-ລາວ

[/mota]

BACK TO TOP