ທົວລາວ - ຫວຽດນາມ (ນິງບິງ) 3 ມື້ 2 ຄືນ - Viet Nam travel: Visit Trang An-Ninh Bình
Now day :

- Hotline: +85 620 225 - 45 777

[giaban]ລາຄາ: 1.200.000 LAK[/giaban]

 [tomtat]
ລາຄາ: 1.200.000 LAK|Land tour:  ຕິດຕໍ່ເລົາ
ຫມາຍຄວາມວ່າ: ລົດໃຫຍ່ 
ເວລາ: 3 ມື້ 2 ຄືນ
ນອນ: ໂຮງແຮມ 3*
ເວລາ: ຕາມການເດີນທາງແຕ່ລະຄັ້ງ
ເລີ່ມຕົ້ນທີ່: Laksao
ດຕໍ່ເລົາ: (+85) 62022545777 [/tomtat]
 [mota]
Viet Nam travel: Visit Trang An-Ninh Bình:  ທົວລາວ - ຫວຽດນາມ (ນິງບິງ) 3 ມື້ 2 ຄືນ
 
ນິງບິງ ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກໄຕ້ຂອງຮາໂນຍຖ້າເດີນທາງໄປອີກປະມານ 90 KM ຈະຖືວ່າເປັນພາກເໜືອຂອຫວຽດນາມ.
      ຜືນແຜ່ນດິນນີ້ອຸດົມສົມບູນແລະເຕັມໄປດ້ວຍທຳມະຊາດທີ່ສວຍສົດງົດງາມອ້ອມຮອບພູປະກອບມີ 3 ຂົງເຂດຄື: ເຂດເນີນພູ,ເຂດພູດອຍ ແລະ ເຂດທົ່ງພຽງ ເຮັດໃຫ້ຂົງເຂດນີ້ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບທຳມະຊາດ ແລະ ຊຸ່ມຊື່ນໄປດ້ວຍອາກາດເຢັນສະບາຍແລະສົດຊື່ນ ແລ້ວກໍ່ຍັງມີ ສັດ ແລະ ພືດຫຼາກຫຼາຍສະນິດທີ່ບັນທືກໃຫ້ເປັນຕຳນານເລົ້າສືບຕໍ່ກັນມາ ຂອງຫວຽດນາມ ແລ້ວກໍ່ຍັງມີປ່າໄມ້ໃຫຍ່ອີກ 4 ແຫ່ງໃນນິງບິງເຊັ່ນ :

     ແຜ່ນດິນນິງບິງອ້ອມຮອບດ້ວຍພູເຂົາ,ຫີນປູນ ທີ່ເປັນກຳແພງອ້ອມເມືອງໄວ້ສະນັ້ນເມືອງນີ້ຈື່ງໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ່ງເປັນເມືອງຫຼວງຂອງຫວຽດນາມພາຍໄຕ້ການນຳພາຂອງ 3 ເຈົ້າລາສະວົງຄື : ດິງ , ເລ່ , ລີ .

    ໃນປີ 968 – 1010 ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ເອີ່ນວ່າ : ນະຄອນຫຼວງທີ່ເຂັ່ມແຂງແລະແຂງແກ່ນ. ມີວັດຖຸບູຮານຖືກທຳລາຍຫັກພັງເພຢູ່ໃນເມືອງຮົວລູ່ ຕັ່ງຢູ່ພື້ນທີ່ມີທິວທັດທີ່ສວຍສົດງົດງາມ ຈາງອານ ມີພືນທີ່ກວມເອົາ 13- 87 KM. ແລະຍັງເປັນສະຖານທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະ ແລະມີຮູບວາດທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສະໄໝສົງຄາມຫວຽດນາມຕໍ່ສູ້ກັບປະເທດຈີນ. ແລ້ວກໍ່ຍັງເປັນບ່ອນອາໃສຂອງລູກຫຼານເຈົ້າຊີວິດ. ແລະ ສຸສານ,ວັດເຈດີ ທີ່ເກົ່າແກ່.

     ມາສຳພັດຄວາມງາມຂອງທຳມະຊາດ ແລະ ວັດຖຸບູຮານ ດີນແດນແຫ່ງນີ້ເປັນດິນແດນທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລ ະສັກສິດ ຕາມເລື່ອງເລົ່າຂອງຕຳນານທີ່ສືບຕໍ່ກັນມາວ່າບ່ອນນີ້ເປັນປ້ອມປາການຂອງເຈົ້າຊີວິດແລະເປັນເມືອງປະຫວັດສາດຂອງແຜ່ນດິນນີ້.

ຈຸດທ່ອງທ່ຽວລາວ -  ນິງບິງ(ທົວລາວ - ຫວຽດນາມ (ນິງບິງ) 3 ມື້ 2 ຄືນ)
   1 . ຈ່າງອ່ານ ເມືອງມໍລະດົກໂລກ
   2 . ຕ໋າມກ໊ວກ
   3 . ວັດບ໋າຍດິງ (ວັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ ASIa)
   4 . ວັດບູຮານບ່າຍດິງ
   5 . ເຈົ້າຊີວິດດິງ
   6 . ເຈົ້າຊີວິດເລ່
   7 . ບ່ອນຝັງສົບເຈົ້າຊີວິດເລ
   8 . ສວນນົກທົ່ງຍາມ
   9. ບິກດ໋ອງ

ທົວລາວ - ຫວຽດນາມ (ນິງບິງ) 
▶️ຫມາຍຄວາມວ່າ: ລົດໃຫຍ່
▶️ ລາຄາ1.200.000 LAK
▶️ເລີ່ມຕົ້ນ: ຕິດຕໍ່ເລົາ
▶️ ເວລາ: 3 ມື້ 2 ຄືນ
▶️ນອນ: ໂຮງແຮມ 3*
▶️ ຕິດຕໍ່ເລົາ: (+85) 62022545777;
 ກຳໜົດການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

ວັນເວລາຈຸດໄປທ່ຽວ
ມື້ທີ 1ຕອນເຊົ້ົາອອກເດີນທາງ ລາວ ຫວຽດ
ຕອນທ່ຽງພັກກນເຂົ້າ
ໄປທ່ຽວສຸສານແລະຫໍໄຫວ້ຂອງ ເຈົ້າຊີວິດ ດິງ ເລ່
ຕອນຄ່ຳກິນອາຫານຄ່ຳ
ນອນ ທີ່ໂຮງແຮງ
ມື້ທີ 2 ຕອນເຊົ້ົາກິນເຂົ້າເຊົ້າ
ໄປທ່ຽວຖ້ຳຕ໋າມກົ໊ກ
ຖ້ຳ ບິກດ໋ອງ
ຕອນທ່ຽງພັກກິນເຂົ້າ
ໄປທ່ຽວວັດ ບ໋າຍດິງ
ຕອນຄ່ຳວັດ ບ໋າຍດິງ ທີ່ເກົ່າແກ່ອີກສະຖານທີ່ໜຶ່ງ
ກິນເຂົ້າຄ່ຳ
ນອນພັກທີ່ ໂຮງແຮງ
ມື້ທີ 3ຕອນເຊົ້ົາກິນເຂົ້າເຊົ້າ
ໄປທ່ຽວ ຈ່າງອ່ານ
ໄປສວນນົກ ທົ່ງຍ່າມ
ຕອນທ່ຽງກິນເຂົ້າທ່ຽງ
ອອກເດີນທາງກັບລາວ
ຖ່າຍພາບແລະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ.
 1 . ຈ່າງອ່ານເປັນເມືອງມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳຂອງອົງກອນຢູເນສໂກ.
     ຈ່າງອ່ານເປັນເມືອງທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ,ພູເຂົາ,ເຖົ້າລຶກລັບ ແລະ ທ່ຽວຊົມນຳ້ທະເລທີ່ງຽບສະຫງົບແລະ ພືດພັນນາໆຫຼາຍສະນິດທີ່ຂຽວສົດງົດງາມ ກົດເກນຂອງ V ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສະໄໝກ່ອນໄດ້ກ່າວມາຕາມປະຫວັດສາດແລະປະຊາຊົນໄດ້ປະຕິສຳພັນກັບທຳມະຊາດແລະປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບແວດລ້ອມໃດດີ.
ຢ່າງໜ໋ອຍ 30.000 ປີ ໃນສະຕາວັດທີ່ 10 ຢູ່ໃນເມືອງຮົວລູ່, ປະຊາຊົນໄດ້ພາກັນພັດທະນາແລະອະນຸລັກທາງດ້ານວັດທະນະທຳແລະທຳມະຊາດໄດ້ຢ່າງກົມກືນ. (ອ່ານເພີ່ມເຕີມ ...)


[/mota]

BACK TO TOP