ຊອກຮູ້ໂລກຈາກເຄື່ອງວັດຖຸບູຮານ - Visit Viet Nam
Now day :

- Hotline: +85 620 225 - 45 777

[giaban] ລາຄາ: 1.900.000 LAK [/giaban]
[tomtat]
ລາຄາ: 1.900.000 LAK|Land tour:  ຕິດຕໍ່ເລົາ
ຫມາຍຄວາມວ່າ: ລົດໃຫຍ່ 
ເວລາ: 4 ມື້ 3 ຄືນ
ນອນ: ໂຮງແຮມ 3*
ເວລາ: ຕາມການເດີນທາງແຕ່ລະຄັ້ງ
ເລີ່ມຕົ້ນທີ່: Laksao - ດຕໍ່ເລົາ: (+85) 62022545777
[/tomtat]
[mota]
Visit Viet Nam: ຊອກຮູ້ໂລກຈາກເຄື່ອງວັດຖຸບູຮານ

ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ຫໍພິພິທະພັນ ຊົນຊາດວິທະຍາ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ ຈັດວາງສະແດງວັດຖຸພັນ ວັດທະນະທຳ ຂອງ ຫຼາຍປະເທດໃນ ໂລກເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາທ່ານຜູ້ຊົມໄດ້ມີໂອກາດຫາຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າ ໃຈຕໍ່ ແຜ່ນດິນທີ່ຫ່າງໄກໃນ 5 ທະວີບ.

ອ້ອມຮອບໂລກເປັນຫົວຂໍ້ຂອງຊຸດສະສົມໜຶ່ງຂອງທ່ານ ສາດສະ ດາຈານ ເລແທ່ງໂຄຍ ໄດ້ຈັດວາງສະແດງທີ່ຫໍພິພິທະພັນ ຊົນຊາດວິ ທະຍາ ຫວຽດນາມ. ມີປະມານ 200 ວັດຖຸພັນ ທີ່ທ່ານ ເລແທ່ງໂຄຍ ໄດ້ມອບໃຫ້ຫໍພິພິທະພັນແຫ່ງນີ້. ນີ້ແມ່ນເທື່ອທຳອິດ ມູນເຊື້ອທາງ ດ້ານວັດທະນະທຳ ຂອງ ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກໄດ້ນຳມາຈັດ ວາງສະ ແດງ ຢູ່ຫໍພິພິທະພັນ ແຫ່ງນີ້.

 ທ່ານສຈ. ເລແທ່ງໂຄຍ ເກີດເມື່ອປີ 1923 ທີ່ຮ່າໂນ້ຍ. ກາງສະຕະ ວັດທີ 20, ເພິ່ນໄດ້ສອນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Paris V - Descar tes (ປະເທດຝຣັ່ງ). ເພິ່ນເຄີຍເປັນທີ່ປຶກສາໃຫ້ກັບອົງການ ຢູແນສ ໂກ ແລະ ອົງການທີ່ບໍ່ ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຫຼາຍອົງການ, ເພິ່ນເຄີຍ ໄປຫຼາຍປະເທດ ແລະ ສະສົມວັດຖຸພັນ ຫລາຍຊະນິດ ທີ່ມີຄຸນຄ່າ ດ້ານ ສິລະປະ ອີກດ້ວຍ.


 ຫ້ອງວາງສະແດງອ້ອມຮອບໂລກມີເນື້ອທີ່ປະມານ 300 ຕາລາງ ແມັດ ຢູ່ຊັ້ນທີ 2 ຂອງ ເຮືອນ ແກ໋ງຢ່ຽວ ທີ່ຫໍພິພິທະພັນ ຊົນຊາດວິ ທະຍາ ຫວຽດນາມ. ຫ້ອງວາງສະແດງໄດ້ຮັບການອອກແບບ ທີ່ທັນ ສະໄໝ, ມີລະບົບສ່ອງແສງສະຫວ່າງທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຈັດວາງ ອອກເປັນ 4 ທະວີບຄື: ທະວີບອາຊີ, ທະວີບໂອເຊຍເນຍ, ທະວີບອາ ເມລິກາ ແລະ ທະວີບອາຟຣິກກາ. ບັນດາວັດຖຸພັນທີ່ ນຳວາງສະ ແດງ ຢູ່ທີ່ນີ້ ໄດ້ ຖືສຳຄັນທາງດ້ານສິລະປະ ແລະ ຊົນຊາດວິທະຍາ. ເຮັດໃຫ້ຜູ້ ຊົມ ໄດ້ຊອກຮູ້ບັນດາແຜ່ນດິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເກັບກຳ ຂໍ້ ມູນຂ່າວ ສານ, ຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ໄດ້ປຽບທຽບ, ຮັບຮູ້ຕໍ່ ຄວາມ ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບຂອງຊີວິດການ ເປັນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.

ເຖິງວ່າ ໄດ້ນຳສະເໜີສູ່ສາຍຕາມະຫາຊົນ ໄດ້ບໍ່ດົນ, ແຕ່ຊຸດສະສົມອ້ອມຮອບໂລກຂອງ ທ່ານ ສຈ. ເລແທ່ງໂຄຍ ກໍເປັນທ່ີເພິ່ງພໍໃຈ ຂອງ ຜູ້ຊົມເປັນຈຳນວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ຫໍພິພິທະ ພັນ ຊົນຊາດວິທະຍາ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບລາງວັນຈຸດນັດພົບທີ່ ປະທັບໃຈ ທີສຸດຫວຽດນາມ ປີ 2015”. ອີງໃສ່ຜົນການຄັດເລືອກ ຂອງ ນັກຂ່າວ, ມະຫາຊົນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທ່ອງທ່ຽວ. ນີ້ແມ່ນ ການຮັບຮອງຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຢ່າງສຳຄັນຂອງ ຫໍພິພິທະ ພັນໃຫ້ ແກ່ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ
ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບ, ຫວຽດນາມກະລຸນາອອກຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາຈະຕອບ

[/mota]

BACK TO TOP