Open tour Champasack, Laos: ປະກາດ ປະກາດ ຈຳປາສັກ ປຣແກຣມທົວລາວກັບ ທ່ອງທ່ຽວ
ຕິດຕໍ່ ແລ - ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ-ພະຈິກ. ພ້ອມກິດຈະກຳເຕັມອິ່ມ
ຕິດຕໍ່ ແລ PHANANGHONGTRAVEL
1. ຕິດຕໍ່ ແລ: (+85)62022545777.
2. Facebook: ກົດທີ່ນີ້
3. ອີເມວ: 
Ideasaobang2007@gmail.com
ຢ້ຽມຢາມ ແຂວງຜົ້ງສາລີ  ຄລິກທີ່ນີ້   ຫຼື  ຄລິກທີ່ນີ້ (Facebook)
ຈຳປາສັກ💳 ລາຄາ : 2.500.00LAK [5 ມື້ 4 ຄືນ]
▶️ ວັດພູ , 
▶️ຕາດຟານ, 
▶️ຜາສ້ວມ,
▶️ພູສະເຫຼົ້າ,
▶️ບ້ານຊໄນເຜົ່າ.
💥ລາຄານີ້ລວມ : ໂຮງແຮມ ,ອາຫານ,ຄ່າລົດນຳທ່ຽວ,ຄ່າໄກ໋,ຄ່າປີ້ເຂົ້າຊົມ ແລະ ປະກັນໄພ.
ຕິດຕໍ່ ແລ - ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ-ພະຈິກ. ພ້ອມກິດຈະກຳເຕັມອິ່ມ
1. ຕິດຕໍ່ ແລ: +8562022545777.
2.  Facebook: ກົດທີ່ນີ້
3. ອີເມວ : Ideasaobang2007@gmail.com

ຢ້ຽມຢາມ ແຂວງຜົ້ງສາລີ  ຄລິກທີ່ນີ້   ຫຼື  ຄລິກທີ່ນີ້ (Facebook)
ປະກາດ ປະກາດ ຈຳປາສັກ ປຣແກຣມທົວລາວກັບ ທ່ອງທ່ຽວ
▶️ຫມາຍຄວາມວ່າ: ລົດໃຫຍ່
▶️ເລີ່ມຕົ້ນ: ລາວ
▶️ ເວລາ: 5 ມື້ 4 ຄືນ
▶️ນອນ: ໂຮງແຮມ
▶️ ຕິດຕໍ່ເລົາ: (+85) 62022545777;
 (+84) 1659726068


I. ຫມາຍຄວາມວ່າ
II. ໂຮງແຮມ:


ພ້ອມກິດຈະກຳເຕັມອິ່ມ:
▶️ ທົ່ງໄຫຫີນ: (ສະແດງອອກ)
▶️ບໍ່ນໍ້າອຸ່ນ: (ສະແດງອອກ)
▶️ວັດເພຍວັດ: (ສະແດງອອກ)
▶️ພູສະເຫຼົ້າ (ສະແດງອອກ)


ຕິດຕໍ່ ແລ PHANANGHONGTRAVEL
1. ຕິດຕໍ່ ແລ: (+85)62022545777.
2. Facebook: ກົດທີ່ນີ້
3. ອີເມວ: Ideasaobang2007@gmail.com

ຢ້ຽມຢາມ ແຂວງຜົ້ງສາລີ  ຄລິກທີ່ນີ້   ຫຼື  ຄລິກທີ່ນີ້ (Facebook)

0 Comment :

Post a Comment