Open tour Xieng Khouang, Laos: ປະກາດ ປະກາດ ຊຽງຂວາງ  ປຣແກຣມທົວລາວກັບ ທ່ອງທ່ຽວ
ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ-ພະຈິກ. ພ້ອມກິດຈະກຳເຕັມອິ່ມ

ຕິດຕໍ່ ແລ PHANANGHONGTRAVEL
1. ຕິດຕໍ່ ແລ: (+85)62022545777.
2. Facebook: ກົດທີ່ນີ້
3. ອີເມວ: 
Ideasaobang2007@gmail.com

ຢ້ຽມຢາມ ແຂວງຜົ້ງສາລີ  ຄລິກທີ່ນີ້   ຫຼື  ຄລິກທີ່ນີ້ (Facebook)
ຊຽງຂວາງ
💳 ລາຄາ : 660.LAK = 83 $ [3 ມື້ 2 ຄືນ]
▶️ ທົ່ງໄຫຫີນ , (ສະແດງອອກ)
▶️ ວັດເມືອງຄຸນ ,(ສະແດງອອກ)
▶️ ບໍ່ນໍ້າອຸ່ນ, (ສະແດງອອກ)
▶️ ວັດເພຍວັດ,(ສະແດງອອກ)
▶️ ຕະຫຼາດກະສິກຳ.(ສະແດງອອກ)
(ສະແດງອອກ)

ຕິດຕໍ່ ແລ - ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ-ພະຈິກ. ພ້ອມກິດຈະກຳເຕັມອິ່ມ
1. ຕິດຕໍ່ ແລ: +8562022545777.
2.  Facebook: ກົດທີ່ນີ້
3. ອີເມວ 
Ideasaobang2007@gmail.com
ຢ້ຽມຢາມ ແຂວງຜົ້ງສາລີ  ຄລິກທີ່ນີ້   ຫຼື  ຄລິກທີ່ນີ້ (Facebook)


ປະກາດ ປະກາດ ຊຽງຂວາງ  ປຣແກຣມທົວລາວກັບ ທ່ອງທ່ຽວ
▶️ຫມາຍຄວາມວ່າ: ລົດໃຫຍ່
▶️ເລີ່ມຕົ້ນ: ລາວ
▶️ ເວລາ: 3 ມື້ 2 ຄືນ
▶️ນອນ: ໂຮງແຮມ
▶️ ຕິດຕໍ່ເລົາ: (+85) 62022545777;
 (+84) 1659726068

I. ຫມາຍຄວາມວ່າ

II. ການຍ່າງທາງ:
1. ອອກເດີນທາງ
2. ວັນ 1
3. ວັນ 2
4. ວັນ 3

III. ກິນອາຫານ:


IV. ໂຮງແຮມ:

ພ້ອມກິດຈະກຳເຕັມອິ່ມ:
▶️ ທົ່ງໄຫຫີນ: (ສະແດງອອກ)

▶️ບໍ່ນໍ້າອຸ່ນ: (ສະແດງອອກ)

▶️ວັດເພຍວັດ: (ສະແດງອອກ)ຕະຫຼາດກະສິກຳ (ສະແດງອອກ)ປະກາດ ປະກາດ ຊຽງຂວາງ  ປຣແກຣມທົວລາວກັບ ທ່ອງທ່ຽວ
▶️ຫມາຍຄວາມວ່າ: ລົດໃຫຍ່
▶️ເລີ່ມຕົ້ນ: ລາວ
▶️ ເວລາ: 3 ມື້ 2 ຄືນ
▶️ນອນ: ໂຮງແຮມ
▶️ ຕິດຕໍ່ເລົາ: (+85) 62022545777;
 (+84) 1659726068

ຕິດຕໍ່ ແລ PHANANGHONGTRAVEL
1. ຕິດຕໍ່ ແລ: (+85)62022545777.
2. Facebook: ກົດທີ່ນີ້
3. ອີເມວ: 
Ideasaobang2007@gmail.com
ຢ້ຽມຢາມ ແຂວງຜົ້ງສາລີ  ຄລິກທີ່ນີ້   ຫຼື  ຄລິກທີ່ນີ້ (Facebook)

0 Comment :

Post a Comment